25.3 C
New York
Wednesday, May 29, 2024
spot_img

Tips Skor Bahasa Melayu SPM

Sebagaimana yang kita maklumi, bahasa Melayu merupakan subjek wajib lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Bahasa Melayu merupakan bahasa yang tidak asing dalam kalangan pelajar di Malaysia tidak kiralah sama ada anda berada pada mana-mana tahap dalam bidang pendidikan.

Perkara yang paling membimbangkan apabila para pelajar hari ini mungkin boleh bertutur dengan baik dalam bahasa Melayu, tetapi mendapat keputusan yang kurang memuaskan dalam peperiksaan.

Tahukah anda, untuk skor bahasa Melayu, anda memerlukan cara yang betul.

 1. Ketahui format
FORMAT INSTRUMEN PEPERIKSAAN SPM KERTAS BAHASA MELAYU MULAI TAHUN 2021

Seperti yang dapat anda lihat dalam lampiran di atas, terdapat 4 kertas yang bakal diduduki oleh calon SPM.

Kertas 1 (1103/1) – Kemahiran menulis

Kertas 2 (1103/2) – Kemahiran membaca dan pemahaman

Kertas 3 (1103/3) – Kemahiran bertutur

Kertas 4 (1103/4) – Kemahiran mendengar

Pada setiap kertas, penting untuk anda ketahui bilangan soalan, jumlah markah, tempoh masa dan cara penandaan serta pemarkahan.

2. Berapakah markah minimum untuk memasuki Institut Pengajian Tinggi?

Untuk mendapatkan sijil bagi peperiksaan SPM, para pelajar perlu mendapatkan sekurang-kurangnya gred C.

Berikut merupakan lampiran bagi gred semua mata pelajaran SPM

MarkahGredNilai Gred
90-100A+Cemerlang Tertinggi
80-89ACemerlang Tinggi
70-79A-Cemerlang
65-69B+Kepujian Tertinggi
60-64BKepujian Tinggi
55-59C+Kepujian Atas
50-54CKepujian
45-49DLulus Atas
40-44ELulus
0-39GGagal
THTHTidak Hadir

Calon dikategorikan sebagai lulus atau mencapai tahap minimum sekiranya mereka mendapat gred D tetapi, bagi mendapatkan sijil, pelajar dikendaki mendapatkan gred C (markah minimum: 50 markah) sebagai kriteria minimum.

Keseluruhan kertas bahasa Melayu merangkumi 300 markah. Oleh itu, markah kumulatif minimum bagi keempat-empat kertas ini adalah sebanyak 150 markah bagi mendapatkan sekurang-kurangnya gred C.

3. Ketahui cara penandaan kertas dan skema pemarkahan

Kertas 1

Dalam kertas penulisan ini, adalah sangat penting untuk anda mengetahui skema penandaan kertas.

 1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik.
 2. Kesalahan format hendaklah ditolak 2 markah.
 3. Kesalahan ejaan hendaklah hendaklah ditolak 1/2 markah dan maksimum 3 markah. Tiada penolakan markah bagi kesalahan yang berulang.
 4. Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca :
  • ( ) =kesalahan isi/fakta
  • _____ =kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan
  • / =kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)
  • // =kesalahan ejaan berulang
  • 0 =kesalahan tanda baca

Kertas 2

Bahagian A

 • Soalan 1 – 8 markah

Morfologi – Tatabahasa + Binaan Ayat

Kuasai 10 topik tatabahasa berikut:

a) Kata Tunggal

b) Kata Majmuk

c) Akronim

d) Kata Terbitan

e) Kata Ganda

f) Kata Pemeri

g) Golongan Kata Nama

h) Golongan Kata Adjektif

i) Golongan Kata Tugas

Pastikan anda memahami dan menguasai setiap topik tatabahasa berikut.

Pastinya 8 markah pada bahagian ini dalam genggaman anda.

Tips tambahan: Pastikan anda menyenaraikan tatabahasa mengikut kehendak soalan terlebih dahulu, sebelum membina ayat. Anda dibenarkan untuk membina ayat cakap ajuk. Pastikan anda mematuhi peraturan tanda baca. Binaan ayat mestilah mengandungi subjek dan predikat. Pastikan ayat anda gramatis.

 • Soalan 2 – 6 markah

Sintaksis

a) Subjek dan predikat

b) Jenis Ayat

c) Pola Ayat

d) Mencerakin , Menyambung dan Melengkapkan Ayat

e) Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

f) Ragam ayat : Ayat Aktif dan Ayat Pasif

: Ayat Bersusunan Biasa dan Ayat Bersusunan Songsang

Ada 6 bahagian sahaja untuk dikuasai. Mudah, bukan?

 • Soalan 3 – 11 markah

Penyuntingan

 1. Aspek yang perlu difokuskan:

i) Kata dan istilah

a) istilah mengikut konteks

b) Kata Pemeri

c) Kata Nama

d) Kata Sendi Nama

e) Kata Sendi

f) Kata Ganda

g) Kata Bilangan

h) Kata Tanya

ii) 10 jenis kesalahan ejaan

a) Penggunaan tanda sempang

b) Kesalahan huruf besar dan huruf kecil

c) Ejaan dirapatkan atau dijarakkan

d) Pola Kelainan Vokal

e) Pola Kelainan Konsonan

f) Pola Keselaran Vokal

g) Kata pinjaman Bahasa Inggeris

h) Kata pinjaman Bahasa Arab

i) Kata pinjaman Bahasa Jawa

j) Kata Majmuk

iii) Kesalahan tatabahasa

a) Hukum D-M

b) Frasa Kerja Transitif dan Frasa Kerja Tak Transitif

c) Frasa kerja Pasif (Kata Ganti Diri Pertama dan Kata Ganti Diri Kedua)

d) Frasa Sendi Nama

e) Frasa Nama Jamak

f) Frasa Adjektif

Nampak banyak, tetapi sekiranya anda rajin membuat kertas-kertas model SPM dan kertas percubaan SPM Negeri serta kertas SPM yang lepas, anda akan jumpa pelbagai jenis soalan dengan kesalahan berulang. Cuba dahulu. Tak kenal, mak tak cinta!

 • Soalan 4

Bahasa Melayu Standard – Menukarkan bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Moden.

Dalam bahagian ini, anda perlu ketahui tekniknya.

a) Baca dan fahami maksud

b) Gugurkan bahasa klasik

c) Kekalkan bahasa Istana

d) Kekalkan bentuk ayat (Contoh: Ayat Ajuk)

Ada hanya perlu menukarkan 3-6 ayat bagi mendapatkan 6 markah.

 • Soalan 5

Peribahasa

Ketahui jenis peribahasa

a) Simpulan bahasa

b) Perumpamaan

c) Bidalan

d) Pepatah

e) Perbandingan

Bahagian B

 • Soalan 6 – Petikan Umum
 • Soalan 7 – Petikan Sastera

Kedua-dua bahagian ini merangkumi 25 markah.

Berikut merupakan deskripsi kepada markah pada bahagian ini:

 • Bagi soalan 2 markah memadai 2 isi
 • Bagi soalan 3 markah memadai 2 isi
 • Bagi soalan 4 markah memadai 3 isi

Peringatan: Dalam hal ini, anda perlu menyalin semula kehendak soalan dan jawapan tidak ditulis dalam bentuk ‘point‘. Gunakanlah penanda wacana sekiranya jawapan anda melebihi satu ayat.

Soalan 8 : Novel (10 markah)

Soalan 8 (i)

 • 4 markah
 • Memadai 3 isi
 • Semua isi terdapat dalam petikan pendek.
 • Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang tepat.

Soalan 8 (ii)

 • Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dikaji.
 • Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.
 • Markah isi, maksimum 4 markah.
  • Memadai 3 Isi
  • 1 markah bagi huraian , contoh yang lengkap dan jelas bagi setiap peristiwa.
 • Markah bahasa maksimum 2 markah.
  • Markah bahasa diberi secara impression.
  • Baik : 2 markah
  • Lemah : 1 markah
  • Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk Bahasa.
  • Calon yang tidak menjawab 0 markah.

Bahagian C

Rumusan – 30 markah

a) Memahami fokus soalan

b) Bagi setiap fokus, pelajari cara untuk mengenal pasi isi

C) Ketahui cara binaan penutup ayat – Gunakan teknik

(Contoh: Teknik PeCAH – Pendapat, Cadangan dan Harapan)

4. Skor dengan teknik pada setiap bahagian

Dalam hal ini, anda boleh menggunakan pelbagai teknik yang dianjurkan oleh mana-mana pihak di luar sana. Pastikan anda menggunakan satu teknik dan kuasai teknik tersebut. Berlatihlah supaya anda dapat kuasai setiap teknik dengan baik.

Sebagai contoh:

Teknik IMBaKUP merupakan teknik yang sering digunakan oleh para guru dalam pembinaan isi karangan. Pastikan anda kuasai setiap teknik dengan baik sebelum anda gunakannya dalam peperiksaan.

Sekian sahaja perkongsian kali ini.

Untuk mendapatkan khidmat tuisyen, anda boleh layari mytutor dan edufy

Penguasaan pembelajaran hari ini di hujung jari anda sahaja.

Pastikan anda melangkah ke dewan peperiksaan dengan penuh keyakinan!

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles